Indkaldelse til SLRTV Årsmøde den 17. april 2016

Aalborg, den 15. marts 2016

Gode venner

Hermed indkaldelse til SLRTV’s ordinære Årsmøde den 17. april 2016. Revideret regnskab for 2015 og forslag til budget 2016 er medsendt. Beretning 2015 og forslag til kontingent 2016 bliver udsendt i løbet af uge 14.

Årsmødet finder sted søndag den 17. april 2016 fra kl. 09.00 til kl. 13.00

Danhostel Ishøj

Ishøj Strandvej 13

2635 Ishøj

Tilmelding er nødvendigt og sker ved at betale Årsmøde gebyr på SLRTV’s konto i Nordea;

reg.nr. 9163, kontonummer 6268 165 191. Husk at anføre navn på deltager og hvilken radio- eller tv-station, der er tale om.

Gebyret er fastsat til kr. 400,00 per deltager, og der erindres om, at hver medlemsstation kan sende lige så mange repræsentanter, man har lyst til – men at det kun er en fra hver station, der har stemmeret – men alle har taleret. Husk der skal betales gebyr for hver deltager. Gebyret dækker lokale-leje, forplejning og overnatning for alle, samt rejseudgifter for den, der repræsenterer medlemmet. Overnatning dog kun hvis man deltager i lørdagens program.

Hvis man deltager i Fremtidsdagen lørdag den 16. april – skal der kun betales gebyr én gang.

Betaling skal være sekretariatet i hænde senest den 6. april 2016.

Skulle der være spørgsmål er man som altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

Bestyrelsen ser frem til at se jer.

Venlig hilsen

p.b.v.

Gitte Thomsen

sekretariatsleder

 

Indkaldelse til SAML Seminar 16. april 2016 

 

Invitation til Fremtidsværksted for ikke-kommercielle stationer

Lørdag den 16. april 2016 arrangerer SAML et fremtidsværksted for alle ikke-kommercielle lokale radiostationer og TV-stationer i MUX 1.

 

Seminaret foregår på Danhostel Ishøj, Ishøj Strandvej 13 2635 Ishøj. Seminaret starter lørdag kl. 13.00 og afsluttes med middag kl. 19.00 – søndag afholder SLRTV sit ordinære Årsmøde samme sted.

Deltagergebyr er kr. 400,- som dækker lokaleleje, forplejning og rejserefusion.

Tilmelding skal ske til SAML’s sekretariat, Søndergade 12, 1. Postboks 1221 9100 Aalborg. Tlf. 9813 9681. email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Deltagergebyr skal indbetales på SAML’s konto i Nordea, reg. nr. 9163, ktnr. 3487 987 920. Husk at skrive navn og hvilken station, du kommer fra.

Formålet med seminaret er, særligt for radiostationerne, at debattere / diskutere den kommende ny-ordning for ikke-kommerciel lokalradio og særligt for tv-stationerne, at evaluere den nugældende ordning for tv: bekendtgørelse og vejledning.

Hensigten og det ønskede succeskriterie er at få udformet et fælles oplæg, der kan forelægges den mediepolitiske ordførerkreds samt ministeren før disse skal tage endelig beslutning om ny-ordningens udformning, samt ikke mindst at formå samme kreds til at ændre på uhensigtsmæssigheder i gældende tv-ordning.

 

Program

Kl. 13.00 – 14.00

Plenum:

Debatoplæg om den foreslåede ny-ordning for radio,

Oplæg om frekvensfordeling mellem kommercielle og ikke-kommercielle lokale radioer, ved Niels Holst,

Oplæg til debat om gældende vilkår for Tv-stationer i MUX1,

Kl. 14.00- 15.30

Work-shops,

Kl. 15.30 – 16.00

Kaffepause

Kl. 16.00 – 17.00

Work-shops fortsat

Kl. 17.00 – 17.15

Kort pause

Kl. 17.15 – 19.00

Opsamling i plenum: udarbejdelse af fælles forslag om ny-ordningen samt forslag om ændringer til gældende vilkår for tv-stationerne

Kl. 19.00 – 20.00

Middag

Kl. 20.00 - ?

Socialt samvær!!

Søndag den 17. april 2016

Kl. 09.00 – 13.00

SLRTV’s Årsmøde afvikles

Kl. 13.00 – 14.00

Frokost og afrejse.